ظرفیت حافظه انسان به اندازه کل اینترنت جهان

حافظه انسان

ظرفیت حافظه انسان به اندازه کل اینترنت

به گزارش ساینس الرت،محققان موسسه مطالعات بیولوژیک Salk در کالیفرنیا دریافته‌اند که ظرفیت حافظه انسان ۱۰ برابر بیشتر از میزانی است که بیش از این تصور می‌شد و به اندازه کل اطلاعات شبکه جهانی اینترنت می‌رسد. این مسئله یک کشف مهم در عصب‌شناسی یا نوروساینس به حساب می‌آید. در این تخقیقات محققان به بازسازی مغز موش پرداخته‌ و به کشف مهم و باور نکردنی درباره سیناپس‌ها دست پیدا کرده‌اند. سیناپس یک ساختار زیستی در پایانهٔ آکسون‌ها است که از راه آن یک سلول عصبی پیام خود را به دندریت یک نورون دیگر یا یاخته ماهیچه‌ای یا یک غده می‌فرستد. در بازسازی مغز موش و هیپوکمپوس که مرکز یادگیری و حافظه مغز است محققان متوجه کشف عیجبی شدند که سیناپس‌ها که اتصال میان نورون‌ها را تشکیل می‌دهند در ۱۰ درصد موارد دو برابر می‌شود. مغز انسان حاوی حدود شصت و هشت میلیارد نورون است که هر کدام توانایی ارتباط و تأثیر روی تعداد زیادی نورون دیگر را دارد. مکانیسم مؤثر و کارآمدی نیاز است تا ارتباط بین این تعداد نجومی از نورون‌ها را برقرار کند. این ارتباط با استفاده از سیناپس صورت می‌گیرد. راشاتودی گزارش داده که در این تحقیقات مشخص شده که هر سیناپس قابلیت ذخیره ۴/۷ بیت از اطلاعات را دارد و بر این اساس حافظه مغز انسان ۱ پتابایت یا معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰بایت تخمین زده شده است.

Related Posts:

اینترنت، تلفن ثابت بر بستر اینترنت

اینترنت اشیا

عبارت اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط...

موبایلتو شارژ کن

Theme Settings