ترکیب رنگ

ترکیب رنگ

ترکیب رنگی که قدرتمندترین تاثیر را بر بینایی افراد دارد؛ ترکیب رنگ سیاه و زرد است! بعد از آن ترکیب سیاه و سفید است.

Related Posts:

کتابهای قدیمی

کتابهای قدیمی

کتابهای قدیمی به علت وجود ترکیبات ارگانیک چندصد ساله در...

سم مار کبری

سم مار کبری

یک گرم سم مار کبری می تواند ۱۵۰ نفر را...

ضریب هوشی نیکول

ضریب هوشی نیکول

ضریب هوشی نیکول ۱۲ ساله هم از انیشتین و هم...

موبایلتو شارژ کن

Theme Settings