سردترین روستای جهان

سردترین روستای جهان

زندگی۵۰۰نفر در سردترین روستای جهان/ روستای ” اویمیاکن” روسیه که گاها دما آن در زمستان به۶۸-درجه سانتی گراد میرسد سردترین روستای جهان است،دمای عادی نیز۵۰-درجه است !

Related Posts:

کتابهای قدیمی

کتابهای قدیمی

کتابهای قدیمی به علت وجود ترکیبات ارگانیک چندصد ساله در...

فعالیت مغز

فعالیت مغز زن و مرد

مغز یک مرد در حالت استراحت ۷۰% از فعالیتش کاسته...

ترکیب رنگ

ترکیب رنگ

ترکیب رنگی که قدرتمندترین تاثیر را بر بینایی افراد دارد؛...

موبایلتو شارژ کن

Theme Settings