صحنه ای نایاب و تکرار نشدنی

صحنه ای نایاب و تکرار نشدنی

در سال ۲۰۱۲ عکاسی به نام رابرت بی هاس صحنه ای نایاب و تکرار نشدنی در طبیعت را شکار کرد ، فلامینگوهای مهاجر ، طوری در کنار هم ایستادند که به شکل یک فلامینگوی بزرگ در آمده اند !

Related Posts:

فعالیت مغز

فعالیت مغز زن و مرد

مغز یک مرد در حالت استراحت ۷۰% از فعالیتش کاسته...

کتابهای قدیمی

کتابهای قدیمی

کتابهای قدیمی به علت وجود ترکیبات ارگانیک چندصد ساله در...

ضریب هوشی نیکول

ضریب هوشی نیکول

ضریب هوشی نیکول ۱۲ ساله هم از انیشتین و هم...

موبایلتو شارژ کن

Theme Settings