کتابهای قدیمی

کتابهای قدیمی

کتابهای قدیمی به علت وجود ترکیبات ارگانیک چندصد ساله در صفحاتشان، وقتی به مرور زمان پاره شده یا میشکنند، مواد شیمیایی ای آزاد میکنند که بویى مانند وانیل یا علف دارد.

Related Posts:

ترکیب رنگ

ترکیب رنگ

ترکیب رنگی که قدرتمندترین تاثیر را بر بینایی افراد دارد؛...

غزال آفریقایی

غزال آفریقایی

یک غزال آفریقایی ( بزکوهی آفریقایی ) ، پاهای باریک...

فعالیت مغز

فعالیت مغز زن و مرد

مغز یک مرد در حالت استراحت ۷۰% از فعالیتش کاسته...

موبایلتو شارژ کن

Theme Settings